top of page

כאן, באתר תוכלו למצא רשימת ספרים שעניינם העיקרי - חניכה ויצירתיות. יצירתיות, על שום שפרנסתי כוללת התמחות באדריכלות, בעיצוב מוצרים ובפיתוח טכנולוגיות חדשות; חניכה פנימית, על שום שזכיתי להימנות על תלמידי בית הספר של הדרך הרביעית על פי משנתו של ג'. א. גורדייף, והיוגה האינטגרלית של שרי אורובינדו והאם.

 

נתיב החניכה הפנימית אפשר לי לעסוק בהמצאות ובאופן יישומן, אך לא פחות מכך, בחקירת החשיבה ההמצאתית בעצמה, זו שקדמה ללידתה של כל אחת מההמצאות. לימודי במוסדות האקדמיה הבהירו לי שהבנת המציאות במסגרת מדעי הטבע מוגבלת למופע החיצוני של הדברים כשמהותם הפנימית נותרת עדיין בחזקת תעלומה. בספרים שבאתר יש ניסיון לגשת לנושאים השונים – מדע, חשיבה, תודעה, יצירתיות מזווית ראותו של מדע הרוח, מדע שבנוסף לכלי החקירה הרגילים הוא מבוסס על כוח החקירה של התודעה בעצמה, לאחר שעברה הכשרה מיוחדת לכך.

 

באתר הזה תוכלו למצא עיונים בחומר האזוטרי מנקודת ראותם של שלושה מהמורים הגדולים של האנושות: רודולף שטיינר, במערב, שרי אורובינדו במזרח ג'.א. גורדייף בתווך שביניהם. החומר הכתוב נאסף מתוך שפעת הטקסטים האזוטריים העומדים היום לרשות הציבור ובחלקו על פרי ההתבוננות שלי, לאורם של הכיוונים שהתוו המורים הגדולים.

מבחינה זו מטרתו של האתר איננה מצטמצמת למכירת הספרים ונועדה יותר מכל, לעודד שיח בעניינים חשובים אלה, אשר נזנחו בתקופתנו לטובת האידיאלים הנוצצים של התרבות החומרנית.

 

קוראים מעוניינים מוזמנים להעלות שאלות, מחשבות, הערות וביקורות דרך עמוד הפייסבוק שלי.

  • facebook baryona
bottom of page